Styrecoaching, forretningsutvikling og interimledelse / Gunnar Larssen

Med fokus på styrearbeid og forretningsutvikling

Forum 33 AS ble etablert av Gunnar Larssen i 1986. Selskapet arbeider primært med styrerelaterte oppgaver og forretningsutvikling. Videre har selskapet vært og er engasjert i interimledelse – primært innenfor handel og service, kjeder og kjøpesentra.

Vi er spesielt opptatt av å bygge opp gode kommunikasjonsprosesser som bidrar til å sikre effektivitet, kvalitet og målbarhet i styrearbeidet. Effektiv kommunikasjon sikrer fokus på de riktige tingene, og en god samhandling mellom styre og administrasjon.