Kampen mot svinn er også et styreansvar

Svinn og svinnbekjempelse – også en viktig styreoppgave

Det er mange former for svinn, og alle virksomheter er opptatt av å redusere de ulike svinnkildene man har. Likevel er det store forskjeller i evnen til å gjøre noe med denne utfordringen.

Erfaringene viser at de som oppnår de beste resultatene, er de som har satt svinnbekjempelse i system, og som har nedfelt handlingsplaner i forhold til dette. En proaktiv holdning fra styret, er derfor et godt utgangspunkt for å gi klare føringer for effektiv svinnbekjempelse.