Interimledelse sikrer den operative driften i krevende overgangsperioder

Hvordan bruke interimledelse i endringsprosesser?

Det å leie inn en leder i en tidsbegrenset periode – for eksempel i forbindelse med endringsprosesser – gir handlingsrom til å finne en god, permanent løsning.

Den type leder som fungerer i en krisesituasjon, er nødvendigvis ikke den som er best egnet for bedriften ett eller to år frem i tid. Samtidig sikrer det fokus på operativ drift i en periode som kan oppleves som krevende og vanskelig. Ekstern spisskompetanse gir også nye innganger og muligheter til å finne frem til praktiske og fremtidsrettede løsninger på vanskelige spørsmål. Vi påtar oss gjerne oppgaven med å bidra til å få rett leder til din organisasjon – selvsagt på "no cure, no pay"-basis.