Gode basisdata er en forutsetning for en nyttig strategiprosess

Hvordan bruke strategiarbeidet i målrettet forretningsutvikling?

Hvilke mål er strategiarbeidet forankret i, og hvordan ivaretas viktige delmål i forhold til den hovedmålsettingen man har satt seg? Strategi er å gjøre de riktige tingene for å nå målene man har satt seg. Taktikk er å gjøre tingene riktig.

Forutsetningen for en god strategiprosess er en kombinasjon av det å ha en grundig og objektiv forståelse av det utgangspunktet man har, og vilje og evne til å søke markedets svar på spørsmål knyttet til kritiske suksessfaktorer.